VII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego

11czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach uroczyście podsumowano VII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Kolejny raz z inicjatywy dyrektora szkoły Pana Sławomira Gwardeckiego w małej szkole w Śmiłowicach w gminie Choceń miłośnicy poezji mieli okazję przedstawić swoją twórczość i poczuć siłę poezji. Po raz siódmy rozstrzygnięto konkurs poetycki imienia znanego w regionie poety, regionalisty i społecznika, Leona Stankiewicza. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wójt Gminy Choceń, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne, a patronat medialny – portale informacyjne: www.q4.pl, www.chocen.pl, smilowice.pl.

Na konkurs nadesłano 200 wierszy. W 3 kategoriach wiekowych wzięło udział 97 osób z 29 szkół i jednej grupy literackiej. Liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. Pojawiły się wiersze z sąsiednich powiatów i województw. Jury w składzie: Mirosław Glazik, Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski – członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego po przeanalizowaniu wszystkich wierszy przyznało 28 nagród i wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych:

I m – Alicja Gapska z MZS – PSP nr 1 w Radziejowie za wiersz „Moje marzenia”, op. Grażyna Trzmielewska

I m – Karolina Koralewska z SP Śmiłowice za wiersz „Jaskłółka” op. Radosław Babiński

II m – Martyna Koralewska z SP Śmiłowice za wiersz „Zapinam wszystkie wspomnienia” op. Radoslaw Babiński

II m – Aleksandra Kołtuńska z NSP GALILEO w Nakonowie za wiersz „Wesoły zając”

Op. Katarzyna Jackowska

III m – Michalina Nurkowska z SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu za wiersz „Co nam pisane”

III m – Zuzanna Malinowska z SP Wilkowice za wiersz „Marzenia” op. Monika Gratkowska

Wyróżnienia:

Milena Golis z SP nr14 we Włocławku za wiersz „Mój Anioł” op. Magdalena Rosol

Aleksandra Michalak z SP Śmiłowice za wiersz „Babcia” op. Radosław Babiński

Patrycja Podgórska z SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu za wiersz „Pamięć”

Mateusz Rumocki z SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu za wiersz „Mieć przyjaciela”

Szymon Rutkowski z SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu za wiersz „Tęsknię za wiosną”

Weronika Skowrońska z SP im. Z. Padewskiego w Nadrożu za wiersz „Mamo”

Jakub Stanny z MZS – PSP nr 1 w Radziejowie za wiersz „Siostra” op. Grażyna Trzmielewska

Julia Urbańska z ZS nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim za wiersz „Moja mała ojczyzna”

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I m – Wiktoria Sadło z Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie za wiersz „Anioł” op. Monika Bagińska

II m – Paulina Sadowiska z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku za wiersz „Codzienność” op. Lidia Wiśniewska

III m – Malwina Szatkowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu za wiersz „Mały żółw” op. Małgorzata Rybacka

Wyróżnienia:

Patrycja Knerek z Gimnazjum nr11 we Włocławku za wiersz „Rodzinny Dom” op. Danuta Szmajda

Agnieszka Malczewska z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku za wiersz „Odwaga” op. Lidia Wiśniewska

Agnelika Słomska z Publicznego Gimnazjum w Fabianach za wiersz „Wiersz do człowieka”

Karol Szczepanowski z Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Szychty w Świeciu za wiersz „Szkic spojrzeń”

Joanna Jackowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu za wiersz „Żałuję” op. Małgorzata Rybacka

W kategorii szkolponadgimnazjalnych:

I m – Maja Jakubowska z ZSCKR w Kowalu za wiersz „Przeprosiny” op. Barbara Stanna

II m – Nina Racinowska z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku za wiersz „Odwrócona”

III m – Ewelina Pietruszewska z ZSCKR w Kowalu za wiersz „List do księdza Jana” op. Barbara Stanna

III m – Katarzyna Bojanko z III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku za wiersz „Spojrz” op. Agnieszka Andler

Wyróżnienia:

Piotr Beciński z IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku za wiersz „Wołanie”

Igor Ginczelewski z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku za wiersz „Słowa”

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w imieniu komisji konkursowej serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom. Dziękuje również wszystkim sponsorom konkursu i fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Panu Januszowi Borkowskiemu Prezesowi KMFR Krukowiak, Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu Dyrektorowi KP CEN we Włocławku, ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii Śmiłowice, Panu Jerzemu Donajczykowi radnemu powiatu włocławskiemu oraz Pani Danucie Czerwinskiej – Murawskiej za pomoc w organizacji konkursu. Jednocześnie zaprasza młodych poetów do spotkania za rok.

Dyrektor szkoły

Sławomir Gwardecki