VI Edycja Konkursu L. Stankiewicza

Po raz szósty młodzi poeci z regionu i nie tylko mieli możliwość zaprezentowania swoich utworów. W trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne nadesłano 210 wierszy.

W poniedziałek 11 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach uroczyście rozstrzygnięto  VI edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza.

Komisja w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska, Mirosław Antoni Glazik, Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski po zapoznaniu się z tą ogromną ilością wierszy 98 uczniów z 37 szkół przyznała 11 nagród i 19 wyróżnień.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in: Pan Sekretarz Gminy Choceń  Agnieszka Świątkowska, Dyrektor KPCEN we Włocławku Pan Wojciech Ziółkowski. Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Gminy w Choceniu, Rada Rodziców SP Śmiłowice, Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki, Janusz Borkowski,  Ks. Krystian Michalak. Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku corocznie wspiera organizację konkursu poprzez jego promocję wśród szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz funduje nagrody.

Wyniki VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

w kategorii szkół podstawowych cztery nagrody oraz osiem wyróżnień.

I miejsce Andrzej Jagiełłowicz z SP 42 w Warszawie za „A gdybym ptakiem był”

II miejsce Mateusz Łukowski z SP im. Z. Padewskiego w Nadróżu za „Mama”,

III miejsce Agnieszka Szlagowska z SP im. Z. Padewskiego w Nadróżu za „Pragnienie”, Jakub Gawrysiak z SP 12 we Włocławku za „Dzień się zaczął”.

Wyróżniono: Alicję Michalak z PSP Nr 1 w Radziejowie za „Chwilę”, Karolinę Wojciechowską z SP im. K. Matuszynskiego w Wieńcu  za „Zabiegany świat”, Michalinę Nurkowską z SP im. Z. Padewskiego  w Nadróżu za „Szczęście”, Annę Cichocką z SP w Kruszynie za „Kujawy”, Joannę Dykczynską z SP 19 we Włocławku za „Sznurówkę”, Dominikę Strzelecką z SP Nr 19 we Włocławku za „Przystanek”, Aleksandrę Michalak z SP Śmiłowice za „Jesień” oraz Karolinę Koralewską za „Bezbronność snów”.

w kategorii: gimnazjum cztery nagrody oraz osiem wyróżnień.

I miejsce Nina Racinowska z Gimnazjum Nr 12 im. K. Wojtyły we Włocławku za „Szepty”,

II miejsce Agata Mazurek z POSSP we Włocławku za „Nowy kierunek”,

III miejsce Karolina Janiak z Grupy Literackiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie za „Tęsknotę”, Joanna Raczkowska  z Gimnazjum Nr 1 im. JP II w Sokółce za „Za oknem …”.

Wyróżniono: Małgorzatę Kołosowską z Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku za „Pytania bez odpowiedzi”, Darię Maciejewską  z Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku za „Agonię”, Adriannę Kacperską z Gimnazjum Nr 2 im. ks. J. Popiełuszki we Włocławku za „Ryzykanci”, Martę Adamczyk z ZSiOI im. Polskich Noblistów w Kruszynie za „Rozmyślanie”, Żanetę Nykiel z Gimnazjum im. JP II  w Choceniu za „ Cenny czas”, Zuzannę Pasiecznik z Gimnazjum im. JP II w Choceniu za „Zimowa noc”, Paulinę Śmiałek z Gimnazjum im. JP II w Choceniu za „ Nie pytaj”, Maję Bujak z POSSP we Włocławku za „Walka”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzy nagrody  oraz trzy wyróżnienia.

I miejsce Krystyna Nowacka z POSSP we Włocławku za „Szukając wyjścia”,

II miejsce Iga Łazińska z POSSP we Włocławku za „Bez tytułu”,

III miejsce Anna Rybarkiewicz z ZSCKR w Kowalu za „Niby nic”.

Wyróżniono: Przemysława Pszczółkowskiego z ZSCKR w Kowalu za „Ziemia Kujawska”, Dagmarę Mularską z III LO im. M. Konopnickiej  we Włocławku za „Szukając miłości” oraz Mateusza Włosinskiego z LO im. Jana Długosza we Włocławku za „Kamienie”.