Rok liturgiczny

Co to jest rok liturgiczny?

Rok liturgiczny lub rok kościelny to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego, które rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. W trakcie jednego roku ukazana jest cała tajemnica Zbawienia. Kolejno odsłaniane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie. Każdy dzień w kalendarzu jest dniem liturgicznym i trwa od północy do północy. Obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego.

Kiedy zaczyna się rok liturgiczny?

Rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu, a kończy się ostatnią niedzielą uroczystości Chrystusa Króla.

Co jest najważniejsze w roku liturgicznym?

Pierwszy ważny punkt ma w oktawie uroczystości Bożego Narodzenia, a drugi, najważniejszy, podczas świąt wielkanocnych i jest to misterium zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Okres wielkanocny kończy Pięćdziesiątnica – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W roku liturgicznym obchodzi się również wiele świąt maryjnych lub ku czci świętych, kiedy to Kościół uwielbia łaskę Bożą, która prowadzi ludzi do zbawienia.

Dlaczego liturgia powtarza się każdego roku?

Podobnie jak co roku obchodzimy urodziny albo rocznicę ślubu, tak samo Liturgia celebruje najważniejsze dla chrześcijaństwa wydarzenia zbawcze w rytmie roku. Istnieje jednak istotna różnica: każdy czas jest czasem Bożym. Każde wspomnienie słów i życia Chrystusa jest jednocześnie spotkaniem z żywym Bogiem.
Duński filozof Saren Kierkegaard powiedział kiedyś: „Albo jesteśmy współczesnymi Jezusa albo możemy sobie z tym dać spokój”. Obchodzenie z wiarą roku kościelnego rzeczywiście czyni nas współczesnymi Jezusa. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli dokładnie wniknąć w realia i mentalność typowe dla historycznych czasów Jego życia, ale żeby to On, kiedy zrobię mu miejsce, wszedł w mój czas i moje życie wraz ze swoją mocą uzdrowienia i przebaczenia, potęgą swojego Zmartwychwstania.

rok_koscielny

 

artykuł na podstawie tekstów z  [http://mrrn.pl/index8943.html?jak-celebrujemy-misteria-kosciola]