I halowy turniej piłki nożnej młodzików

W 2 tygodniu ferii 24 i 25 lutego odbywały się zajęcia sportowe zorganizowane przez SP Śmiłowice w hali GOSiR w Choceniu. Zajęcia zakończyły się I halowym turniejem piłki nożnej młodzików. W turnieju oprócz 3 drużyn złożonych z uczniów szkół choceńskich wzięły udział 2 drużyny z Chodcza. Zawodnicy grali systemem każdy z każdym. Zwyciężyła drużyna złożona z uczniów klasy V i VI SP Śmiłowice.

Wyniki turnieju:
1miejsce SP ŚMIŁOWICE
2 miejsce CHODECZ 1
3 miejsce CHODECZ 2
4 miejsce UNIA CHOCEŃ
5 miejsce CHOCEŃ
Zajęcia i turniej prowadziła Pani Paulina Trzcińska. Nagrody ufundowane zostały przez Szkołę Podstawową w Śmiłowicach. Zaś napoje przesz Radę Rodziców SP Śmiłowice.