Informacja dla rodziców

W środę 1 kwietnia uczniowie klasy VI piszą sprawdzian zewnętrzny. Wszyscy nauczyciele obecni w tym czasie w szkole będą zasiadać w komisjach egzaminacyjnych. Dlatego też nie będzie zajęć lekcyjnych w klasach I-V. Nie będzie też w tym dniu wydawania obiadów.
Od czwartku 2 kwietnia do wtorku 7 kwietnia wszystkie dzieci mają ferie świąteczne. Spotkany się w szkole dopiero 8 kwietnia w środę.

Serdecznie proszę rodziców o zapewnienie opieki w dniu egzaminu 1 kwietnia i przesyłam Najserdeczniejsze życzenia Świąteczne.

Dyrektor szkoły Sławomir Gwardecki