IX edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza. Konkurs cieszy się zainteresowaniem wielu młodych poetów. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje też szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów i możliwość ich promocji  w lokalnych mediach. Organizatorom szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.      

Dyrektor SP Śmiłowic

Sławomir Gwardecki

lstankieiwcz

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Choceń 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne

Kujawsko – Pomorski Związek Literatów

PATRONAT MEDIALNY

Portal informacyjny Q4

www.chocen,pl

„Wiadomości Choceńskie”

Regulamin IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego  im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Cele konkursu:
– przybliżenie życia i twórczości Leona Stankiewicza,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
– promocja młodych twórców.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów, różnych lub tworzących całość tematyczną. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem i nadesłany w 3 egzemplarzach (może być wersja elektroniczna). Do utworów trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora. W kopercie powinny być dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwa szkoły i ewentualne dane opiekuna.
  3. Na konkurs nie należy przysyłać prac niesamodzielnych, wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
  4. Tematyka prac jest dowolna.
  5. Prace należy dostarczyć do 8 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub szkolasmilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
 3. Oceny utworów dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.
  7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody w każdej z 3 kategorii wiekowej, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na stronie q4.pl.
 4. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi 29maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, www.chocen.pl.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. Organizator traktuje dobrowolny udział w konkursie jako zgodę na opublikowanie nadesłanych utworów.
  11. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 054 284 51 86.