Pierwsze miejsce dla zespołu Śmiłowiónek

6 czerwca zespół folklorystyczny „Śmiłowiónki” po raz kolejny zajął 1 miejsce na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędy Ludowego w Gostycynie.

W dniu 6 czerwca 2015 roku w Gostycynie powiat tucholski odbyło się coroczne Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego. Organizatorami spotkania byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie.

Przegląd rozpoczął się o godz. 12.00 przemarszem Korowodu przez wieś Gostycyn, a o godz. 12.30 zespoły przystąpiły do prezentacji konkursowych. Celem spotkania było inspirowanie amatorskich teatrów działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym do korzystania z dorobku kultury ludowej. Obrzędy były zawsze nieodłącznym elementem wszystkich świąt i cechowały się niezwykle ciekawą, barwną i rozbudowaną formą. Część tych zwyczajów przetrwała do naszych czasów. W związku z tym, ważnym elementem spotkania było kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie stałych spotkań integrujących zespoły i kadrę instruktorską, a tym samym stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych oraz udział w konsultacjach i zajęciach warsztatowych. Podczas spotkania wystąpiły zespoły mające w swoim repertuarze m.in. widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji ludowych naszego regionu. Zaprezentowały się również teatry stanowiące społeczność wielopokoleniową. W przeglądzie udział wzięły: Zespół Folklorystyczny Śmiłowiónki ze Śmiłowic, Zespół Obrzędowy Witkowiacy z Witkowa, Teatr Obrzędu Ludowego Zaboracy z Brus, Folklorystyczny Zespół Obrzędowy Lubominianki z Boniewa, Zespół Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa. Wystąpili również przedstawiciele naszej Gminy Włocławek: Teatr Dziecięcy Kruszynka z Kruszyna oraz Zespół Folklorystyczny Kruszynioki z Kruszyna. Wystąpiła Kapela Frantówki z Bysławia, z którą uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali piosenki i przyśpiewki ludowe. Odbyła się prezentacja dorobku twórczego artystów II Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego Żaga i artystów ludowych z Borów Tucholskich oraz prezentacja stoisk z regionalną żywnością.

notatki019