Rozstrzygnięto IX edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.

W piątek, 12 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach uroczyście podsumowano IX edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Uroczystość była okazją do spotkana młodych poetów oraz miłośników poezji w regionie. Kolejny raz konkurs pokazał, że poezja nadal odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodzieży a idea organizowania konkursów poetyckich jest nadal żywa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w imieniu komisji konkursowej przedstawił wyniki IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. W 3 kategoriach wiekowych w konkursie wzięło udział 88 uczniów  z 22 szkół. Na konkurs nadesłano ponad 170 wierszy.  Młodzi poeci zgodnie z tradycją konkursu mieli możliwość publicznego
zaprezentowania nagrodzonych utworów.

Uroczystość uświetniła obecność: córki Leona Stankiewicza Pani Elżbiety Stankiewicz, przedstawiciela Urzędu Gminy Choceń Pani Małgorzaty Piwowarek, konsultanta KPCEN we Włocławku Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Krystiana Michalaka oraz wielu miłośników poezji .Komisja w składzie: Sławomir Gwardecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicch, Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, Mirosław Antoni Glazik – znany włocławski poeta , Marian Kustra  i Jarosław Wojciechowski członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego wyróżniła 24 wierszy przyznając 13 nagród i 11 wyróżnień.

Konkurs zyskał stały i uznany patronat Wójta Gminy Choceń, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Zgłowiączki”, Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Kujawsko – Pomorskiego Związku Literatów oraz portali informacyjnych: q4.pl, chocen.pl.

Komisja w składzie: Sławomir Gwardecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicch, Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, Mirosław Antoni Glazik – znany włocławski poeta , Marian Kustra  i Jarosław Wojciechowski członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego wyróżniła 24 wierszy przyznając 13 nagród i 11 wyróżnień.

Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce
Marta Bronikowska – ZS w Baruchowie

II miejsce
Szymon Rosół – ZS Nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim, op. Violetta Matusiak
Izabela Wawrzyniak – ZS Nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim, op. Violetta Matusiak

III miejsce
Aleksandra Chrobocińska – ZSS P im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu op. Lucyna Guziejewska
Sławomir Piekarski – SP Śmiłowice, op. Radosław Babiński

Wyróżnienie
Marika Andrzejewska – SP Śmiłowice, op. Radosław Babiński
Katarzyna Nitkowska – SP Nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim
Dominik Nijakowski – SP Choceń im. J. Korczaka  w Choceniu,
Dominika Stawicka – SP Nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim
Oliwia Szczepaniak – SP Nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim
Marcel Wilczyński – ZSS P im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu op. Lucyna Guziejewska,

Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce
Weronika Więckowska – ZS-P Publiczne Gimnazjum im. St. Wł. Reymonta w Bądkowie

II miejsce
Anna Lubomska – Gminazjum Nr  12, im. Karola Wojtyły we Włocławku, op. Anna Warchoł

III miejsce
Adam Piasecki – Publiczne Gimnazjum w ZSK im. ks. Jana Długosza, op. Lidia Wiśniewska
Kamila Sawiuk – Gminazjum Nr  9, im. Oskara Kolberga we Włocławku, op. Elżbieta Kraue

Wyróżnienie
Justyna Biernacka – Gimnazjum im. J. P. II  w Lubaniu, op. Elżbieta Dzioba
Henryk Maciej Modzelewski – Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach
Monika Tymburska – Publiczne Gimnazjum w ZSK im. ks. Jana Długosza, op. Lidia Wiśniewska

Lista wyróżnionych uczniów w kategorii liceów:

I miejsce
Dagmara Straszak – ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

II miejsce
Patryk Zimny – ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

III miejsce
Emilia Kuczmaja – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku, op. Agnieszka Adler
Karol Marian Szczepanowski – ZSO i P w Świeciu, II LO  w Świeciu, op. Małgorzata

Wyróżnienie
Oskar Chojnacki – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
Magdalena Pietrzak – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon

Specjalną Nagrodę Młodych otrzymał Karol Marian Szczepanowski – ZSO i P w Świeciu, II LO  w Świeciu, op. Małgorzata

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród:
Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Radzie Rodziców SP Śmiłowice, Jerzemu Pietraszewskiemu – prezesowi  Zarządu Dobrzyńsko-Kujawskiemu Towarzystwu
Kulturalnemu, pani Anecie Hoffman – kierownikowi Biura Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Zgłowiączki, Jadwidze Lewandowskiej, Januszowi Borkowskiemu, Ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii  pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach,  panom Piotrowi Jędrzejewskiemu i  Sławomirowi  Szeroczyńskiemu – prezesom  SADCO GRUPA SP. Z O.O.

Dyrektor serdecznie dziękuje jurorom za rzetelną ocenę tak wielkiej ilości nadesłanych utworów i dobre rady udzielane młodym poetom .Dyrektor serdecznie dziękuje za obecność Pani  Elżbiecie Stankiewicz. Dziękuje również zespołowi folklorystycznemu „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic. Pani Grażynie Troszyńskiej –  Dyrektorowi  Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczyciel we Włocławku i Pani Małgorzacie Kowalczyk – Przybytek konsultantowi KPCEN za objęcie konkursu patronatem i promocję w środowisku nauczycieli.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w konkursie.

Sławomir Gwardecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej

stankiewicz2015