Duży konkurs w małej szkole. Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Wszystko  zaczęło się w 2004 roku od wizyty w Śmiłowicach pani Danuty Czerwińskiej – Murawskiej oraz Mariana Kustry, członków Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Literatów. Pani Danuta poszukiwała materiałów do pracy nad monografią  Leona Stankiewicza, regionalnego poety, propagatora folkloru Kujaw, założyciela „Kapeli spod Kowala” a zarazem ucznia Szkoły Powszechnej w Śmiłowicach. Autorce przyświecał pomysł stworzenia cyklu książek pod nazwą Wielcy Małych Ojczyzn, poświęconych zapomnianym twórcom i animatorom kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wizyty i poszukiwania materiałów w miejscowej parafii i szkole  doprowadziły do powstania książki o Leonie Stankiewiczu i przywrócenia zapomnianej postaci społeczności szkolnej  i środowisku lokalnemu. Promocja książki zorganizowana w 2006 roku zgromadziła w szkole liczne grono mieszkańców Śmiłowic i krewnych pana Leona.

Współpraca dyrektora z Marianem Kustrą i Danutą Czerwińska Murawską zaowocowała powstaniem warsztatów poetyckich dla uczniów miejscowych szkół w Śmiłowicach i w Choceniu. Spotkania odbywały się systematycznie przez cały rok 2006. Początkowo warsztaty miały zakończyć konkurs poetycki podsumowujący pracę uczestników. Sławomir Gwardecki uznał, że zasięg konkursu należy rozszerzyć i tak doszło do zorganizowania w Śmiłowicach międzyszkolnego konkursu poetyckiego, którego I edycja odbyła się w 2007 roku.

Cele przyświecające organizatorom od I edycji konkursu to przede wszystkim przybliżenie postaci i twórczości Leona Stankiewicza, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką, promocja młodych twórców oraz stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

O potrzebie takich działań świadczy fakt, że konkurs od początku cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników. W 2014 roku uczestniczyło 145 uczniów z 42 szkół, którzy nadesłali ponad 300 wierszy. Ponadto konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów”, uczniów szkół podstawowych, a także starszej, piszącej „do szuflady” młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego też przyjmowane są tylko nienagradzane i niepublikowane utwory.

Pomimo iż konkurs adresowany jest głównie do uczniów naszego regionu, to z roku na rok napływają utwory nie tylko z Kujaw, ale również z całego kraju. W ostatnich edycjach nagrody coraz częściej wędrują do odległych miast tj. Warszawa, Sokółka czy Dąbrowa Górnicza. Pozom konkursu staje się z roku na rok coraz wyższy.

Dyrekcja szkoły corocznie zaprasza do jury znanych i doświadczonych poetów Mariana Kustrę, Jarosława Wojciechowskiego – członków Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego, autorkę monografii Danutę Czerwińską- Murawską, syna Leona – Jana Stankiewicza, Mirosława Glazika.

Konkurs zyskał stały i uznany patronat Wójta Gminy Choceń, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Zgłowiączki”, Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Kujawsko – Pomorskiego Związku Literatów oraz portali informacyjnych: q4.pl, chocen.pl  i smilowice.pl. Co roku podsumowanie konkursu odbywa się bardzo uroczyście. Zapraszani są nie tylko znani w regionie poeci, twórcy ludowi, władze samorządowe oraz krewni Leona Stankiewicza. Na podsumowanie przybywa wielu miłośników poezji z okolicznych miejscowości. Gości witają artyści miejscowego zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki”. Nagrodzeni uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich utworów. Ponadto organizatorzy starają się corocznie pozyskiwać liczna grupę sponsorów i fundować cenne nagrody. Symboliczne wieczne pióra i długopisy otwierają drogę na literacki Parnas.

Nagrodzone wiersze są publikowane nie tylko na stronach internetowych. Szkole udało się  je dwukrotnie (w roku 2012 i 2014) opublikować w wydawnictwach regionalnych Janusza Borkowskiego i LGD Dorzecza Zgłowiączki. Jest to dodatkowy, bezcenny i wyróżniający atut tego konkursu.

Na kolejną, dziewiątą edycję poetyckich zmagań dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zaprasza już w maju tego roku.

Sławomir Gwardecki,

dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach