Remont Świetlicy Wiejskiej w Śmiłowicach

Realizacja projektu „Remont świetlicy wiejskiej, remont terenów zieleni, budowa małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej, w której będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet w miejscowości Śmiłowice” została ukończona.

Projekt był finansowany w ramach operacji „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w konkursie do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. Kwota na remont po przetargu, który wygrała firma Usługi Wykończeniowe- Remontowo Jan Stolarczyk wyniosła 203450.21 zł. W ramach tego zadania wykonano remont łazienek obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, położenie płytek oraz montaż kabin wraz z wyposażeniem. Kolejnym etap prac obejmował wymianę poszycia dachowego nad główną salą. Blachę, która pokrywała ten dach wymieniono na panel z rdzeniem styropianowym o grubości 20 cm. Dołożono także dodatkową izolację w postaci wełny mineralnej na suficie podwieszanym oraz zainstalowano wentylację dachową. Dach nad pozostałą częścią remizy został pokryty styropapą, wierzchnią warstwę stanowi natomiast papa termozgrzewalna. Na całym budynku wymieniono także orynnowanie oraz zrobiono nowe obróbki blacharskie. Dalsze prace odbywały się na zewnątrz budynku było to docieplenie ścian wraz z położeniem tynków oraz remont tarasu polegający na budowie zadaszenia oraz położeniu płytek. Remont świetlicy obejmował również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi na głównej sali. Głowna sala została wyposażona w rolety umożliwiające oddzielenie części tego pomieszczenia. Ostatni etap prac to tereny zielone w ramach którego zrobiono nasadzenia krzewów, zasiano nowy trawnik oraz został wykonany krąg do ogniska. Zakupiono także ławki, kosze na śmieci, grilla oraz stoły piknikowe. Projekt obejmował ponadto zakup wyposarzenia do sali komputerowej -komputery, biurka oraz krzesła.