Pierwszy dzień sadzenia lasu

Z inicjatywy Pani Eweliny Grochowiny i Pana Piotra Piętowskiego uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz radni gminni, sołtysi, strażacy z Czerniewic i pracownicy zatrudnieni przez Gminę wzięli udział w zalesieniu terenów przy autostradzie A -1.
Wspólnie zasadziliśmy kilkanaście tysięcy wysokiej jakości sadzonek: sosny czarnej, świerka, jarzębiny i modrzewia. Nasi uczniowie wspaniale dawali sobie radę z tym zadaniem mimo niesprzyjającej, deszczowej aury. W nagrodę zostali zaproszeni przez GDDKiA na wycieczkę  do Muzeum Drogownictwa w Ciechocinku połączoną z wypadem  na okazałe przepusty dla zwierząt leśnych nad i pod autostradą w jego okolicach.

Dyrekcja szkoły  dziękuje wszystkim uczniom i ich nauczycielom  za wspaniałą postawę. Radzie Rodziców dziękuje za poczęstunek w czasie pracy.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej akcji na jesieni 2016r.
                                                                                   

                                                                                   Sławomir Gwardecki