25 lecie konsekracji kościoła w Śmiłowicach

Uroczystość 25 lecia konsekracji Kościoła P.W. Św. Apostoła Bartłomieja w Śmiłowicach

Konsekracja to uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni. Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. W tym roku Parafia Św. Apostoła Bartłomieja obchodzi 25-lecie konsekracji.

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z roku 1427. W drugiej połowie XIV w., z fundacji właściciela powstał tu kościół pw. św. Bartłomieja Ap. W historii parafii było kilka świątyń. Pierwsza, drewniana służyła do przełomu wieku XVII i XVII i została zastąpiona nową. W tym też czasie z nadania króla Augusta II prawo patronatu nad tą parafią przeszło na wikariuszy włocławskich. Jednak w niedługim czasie świątynia ta spłonęła. Był to rok 1721. Nową ufundował w 1736 r. kasztelan brzeski Andrzej Dąbski, a konsekrował w 1743 r. sufragan włocławski Franciszek Kanigowski. Świątynia zbudowana z drewna przetrwała do XIX w.

Ze względu na wiekowe zniszczenia i grożące niebezpieczeństwo w 1828 r. rozpoczęto budowę nowej, murowanej z cegły. Budowę ukończono w 1862 r., a świątynię konsekrował w 1878 r. bp Wincenty Chościak Popiel. W 1940 r. kościół został zburzony przez hitlerowców, ucierpiała również plebania, zginęła część ksiąg parafialnych. Tymczasową kaplicę drewnianą, która służyła do 1981 r., zbudowano w 1948 r.

Obecna świątynia została zbudowana w latach 1981 -1990 wg projektu architekta Lecha Taraszkiewicza z Gdańska dzięki składkom i wysiłkowi miejscowych parafian, za czasów proboszcza ks. Bolesława Kawczyńskiego. Wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał ordynariusz diecezji bp Jan Zaręba, nastąpiło 25 X 1981 r., a 14 VI11990 r. biskup włocławski Henryk Muszyński dokonał konsekracji nowej świątyni.

Uroczystości rozpoczną się 1 czerwca 2016 roku, o godzinie. 17.00.  Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup ordynariusz Wiesław Merling. Podczas Mszy Św. udzielany będzie sakrament bierzmowania.

czytaj więcej o historii parafii

plakatkosciol2