Uroczyste podsumowanie X edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

W poniedziałek, 13czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach uroczyście podsumowano X jubileuszową edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza.

Po raz kolejny okazało się, że poezja nadal żyje i odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodzieży. W X edycji konkursu wzięło udział 113 uczestników z 35 szkół z całego kraju. W dniach od 15.04.2016 r. do 15.05.2016 r. na konkurs nadesłano 244 wiersze.

Komisja w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego: Marian Kustra  i Jarosław Wojciechowski oraz Daria Przybylska po starannym zapoznaniu się z nadesłanymi wierszami przyznała 28 nagród i wyróżnień.

 

W kategorii szkół podstawowych przyznano 4 nagrody i 8 wyróżnień:

Nagrody:

I miejsce – Michał Skowronek SP 51 w Bytomiu,

II miejsce – Kacper Brokos SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu ,

III miejsce – Antonina Rychlewska SP 41 im. S. Staszica w Warszawie,

III miejsce – Kacper Kłosiński SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu

Wyróżnienia:

Weronika Wyrzykowska Miejski Zespół Szkół SP Skępe,

Karol Wawrowski SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu,

Hubert Piotrowski SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu,

Julia Słomińska SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu,

Barbara Szewczyk SP 20 im. H. Sucharskiego we Włocławku,

Gabriela Podsiadło SP 1 im. W. Łokietka w Brześciu Kujawskim,

Aleksandra Chrobocińska Zespół Szkół Samorządowych SP im. K. Wielkiego w Kowalu,

Wiktoria Seklecka SP im. J. Korczaka w Choceniu

 

W kategorii uczniowie gimnazjum przyznano 4 nagrody i 3 wyróżnienia:

Nagrody:

I miejsce – Anna Lubomska Gimnazjum Nr 12 we Włocławku,

II miejsce – Anna Cichocka Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie,

III miejsce – Aleksandra Jasińska Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku ,

III miejsce – Weronika Rydelek Publiczne Gimnazjum Powiatowe im. W. Łokietka w Radziejowie

Wyróżnienia:

Wiktoria Stypuła Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku,

Wiktoria Długołęcka Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku,

Alicja Gapska Publiczne Gimnazjum Powiatowe im. W. Łokietka w Radziejowie

 

 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano 4 nagrody i 5 wyróżnień:

Nagrody:

I miejsce – Andrzej Jagiełłowicz XLIV LO im. A. Dobiszewskiego w Warszawie,

II miejsce – Adrianna Szperka Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu,

III miejsce – Dominik Broda Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu,

III miejsce – Kornelia Wasilewska Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

Wyróżnienia:

Dagmara Straszak Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu,

Wiktoria Sadło III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku,

Afrodyta Błaszczyk Zespół Szkół im W. Reymonta w Chodczu,

Martyna Sadowska II LO im. M. Kopernika w Głogowie,

Martyna Chojnacka I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

Podsumowanie odbyło się w wyremontowanej remizie OSP w Śmiłowicach. Licznie zgromadzeni młodzi poeci mieli możliwość spotkania i publicznego zaprezentowania nagrodzonych utworów. Zaproszeni goście przeżyli prawdziwą ucztę duchową.

Uroczystość uświetniła obecność sekretarza Gminy Choceń Pani Agnieszki Świątkowskiej, konsultanta KPCEN we Włocławku Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, kierownika Biura LGD Dorzecza Zgłowiączki Pani Anety Hoffman oraz proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach Krystiana Michalaka.

 

Organizator konkursu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród:
Panu Romanowi Nowakowskiemu – Wójtowi Gminy Choceń,
Radzie Rodziców SP Śmiłowice,
Ks. Krystianowi Michalakowi – proboszczowi parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach,
Panu Januszowi Borkowskiemu – Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego,
Panu Jerzemu Pietraszewskiemu – Prezesowi Zarządu Dobrzyńsko- Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu,
Pani Anecie Hoffman – kierownikowi Biura Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Zgłowiączki,
Panu Arielowi Malinowskiemu – dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury,
Pani Jadwidze Lewandowskiej

Dyrektor serdecznie dziękuje komisji konkursowej w składzie:
Danuta Czerwińska – Murawska, Daria Przybylska, Marian Jan Kustra,
Jarosław Wojciechowski za wieloletnią i owocną współpracę.

Dyrektor serdecznie dziękuje Pani Grażynie Troszyńskiej – Dyrektorowi Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za objęcie konkursu patronatem i promocję w środowisku nauczycieli.

Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom: WWW.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.powiatwloclawski.pl, promocjewloclawskie.pl, www.kujawy.media.pl za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu. Dziękuje Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu za przekazanie zdjęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom.

Dyrektor SP Śmiłowice
mgr Sławomir Gwardecki

« 1 z 3 »