Zaproszenie do udziału w konkursie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach serdecznie zaprasza uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich do udziału  w XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.

  Dyrektor szkoły

Sławomir Gwardecki

 

XI edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego    im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Choceń        
Kujawsko Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne

PATRONAT MEDIALNY

 „Wiadomości Choceńskie”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na kolejną XI edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Konkurs od 10 lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wielu młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących poetów oraz starszej, „piszącej do szuflady” młodzieży.

 

Regulamin
  XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Cele konkursu:
– przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
– promocja młodych twórców,
– stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.
Regulamin konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich.
 2. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do zestawu wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora. Koperta powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
  4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach.
  5. Tematyka prac jest dowolna.
  6. Prace należy dostarczyć do 22 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub szkolasmilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
 4. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
  8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 3 kategoriach, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na stronach: q4, KPCEN Włocławek, LGD i innych.
 5. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest na 9czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, www.chocen.pl.
 7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania nagrodzonych utworów.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację nagrodzonych utworów.
  13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

 

 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki  tel. 608576277, 054 284 51 86