XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach za nami

19 czerwca Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach na moment stała się poetycką stolicą regionu. Po raz jedenasty rozdano nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza.

Uroczystość uświetniła obecność m.in: gospodarza Gminy Choceń Pana Romana Nowakowskiego, dyrektora włocławskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, proboszcza miejscowej parafii św. Bartłomieja Krystiana Michalaka,  kierownika artystycznego zespołu „Śmilowiónki” Pani Danuty Kaczmarek oraz wielu zacnych gości.

Jak co roku w czasie tej uroczystości wielu młodych poetów otrzymało możliwość poznania twórczości swoich rówieśników i zaprezentowania nagrodzonych utworów.

Jury w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski, znany w regionie poeta Mirosław Antoni Glazik oraz Daria Przybylska po zapoznaniu się z ponad 200 wierszami nadesłanymi przez 100 uczestników z 31 szkół przyznała 25 nagród i wyróżnień.

Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce  – Michał Skowronek z SP 33 w Bytomiu,

II miejsce – Nicola Kełpińska z SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska,

II miejsce – Zofia Gralak z Publicznej SP nr 1 w Radziejowie, op. Grażyna Trzmielewska,

III miejsce – Łukasz Makowski z SP im. J. P. II w Lubaniu, op. Beata Pruchnicka,

III miejsce – Małgorzata Potocka z SP z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku, op. Barbara Potęgowska

Nagrodę specjalną  ufundowana przez radnego Powiatu włocławskiego Jerzego Donajczyka otrzymała Julia Kowalewska z SP im. J. Korczaka w Choceniu, op. Majchrzak.

 

Wyróżnienia otrzymali :

Zuzanna Dzwonkowska, Martyna Kełpińska, Marcelina Skrobuszewska z SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska oraz Samira Andrzejewska z SP Śmiłowice, op. Radosław Babiński.

Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce  – Kinga Urbańska z MZS w Radziejowie,

II miejsce – Julia Jabłońska z Publicznego Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Bądkowie, op. Halina Dondalska,

III miejsce – Aleksandra Jasińska z POSSP we Włocławku, op. Kinga Ważna  – Maksymowicz,

 

Wyróżnienia otrzymali:

Sylwia Macieja z Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Długosza we Włocławku, op. Lidia Wiśniewska,  Ewa Agata Kinasiewicz z POSSP we Włocławku, op. Kinga Ważna – Maksymowicz, Łukasz Jabłoński z Gimnazjum Dwujęzycznego w ZSO we Włocławku, op. Elżbieta Krauze, Oliwia Wójcik  z Publicznego Gimnazjum im, ks. J. Twardowskiego w Fabiankach op. Renata Górska.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w kategorii szkól ponadgimnazjalnych:

I miejsce  – Julia Szczapińska z II LO im. M. Kopernika we Włocławku, op. Henryk Wasilewski,

II miejsce –  Patrycja Daniel z ZS Samochodowych im. T. Kościuszki LO im. Roberta Szumana, op. Agnieszka Pawłowska,

II miejsce – Adam Sujkowski z ZS Samochodowych im. T. Kościuszki Technikum Samochodowe, op. Agnieszka Pawłowska ,

III miejsce – Kacper Korbut z IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku

Nagrodę specjalną  za poetyckie ujęcie historii naszego regionu otrzymała Afrodyta Błaszczyk z ZS im W. Reymonta w Chodczu,

 

Wyróżnienia otrzymali:

Dominik Broda z ZSCKR w Kowalu, Wiktoria Trafna z III LO  im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon, Bożena Górska z IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku.

Dyrektor szkoły w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Radzie Rodziców SP Śmiłowice, Ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii  św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Januszowi Borkowskiemu  – Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego,

Dyrektor dziękuje Dyrekcji Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za objęcie konkursu patronatem i promocję w środowisku nauczycieli.                                                                

Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom: www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu. Dziękuje również Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu za przekazanie zdjęć z konkursu.                                                                                

Dyrektor serdecznie dziękuje komisji konkursowej, wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
mgr Sławomir Gwardecki

 

« 1 z 2 »