W Śmiłowicach na 100 – lecie uhonorowano bohaterów

9 listopada 2018 r. podobnie jak w wielu polskich miejscowościach Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach przygotowała uroczystości 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości zapoczątkowała msza św. pod przewodnictwem ks. dr Krzysztofa Kamińskiego. Po mszy św. licznie zebrani mieszkańcy Śmiłowic i zaproszeni na te okazję goście usłyszeli program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej   i Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP w Śmiłowicach. Program przeniósł zebranych w świątyni w czasy walk o wolność i niepodległość.

Na uroczystości przybyli asystent Posła RP pani Joanny Borowiak – pani Magdalena Chojnacka, Starosta Włocławski pan Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Choceń pan Roman Nowakowski, Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pani Małgorzata Kowalczyk – Przybytek, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa we Włocławku pani Monika Leśniewska oraz liczni członkowie rodzin Gajkiewiczów i Wajcowiczów.

Po uroczystościach w kościele parafialnym goście oraz społeczność miejscowej szkoły podstawowej udali się do budynku szkoły gdzie została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona legioniście, żołnierzowi I Kompanii Kadrowej, pierwszemu kierownikowi Szkoły Powszechnej w Śmiłowicach – Tadeuszowi Wajcowiczowi, urodzonym w szkole żołnierzom Batalionu „Zośka” Annie Wajcowiczps.„Hanka Kołczanka”, Andrzejowi Janowi Wajcowiczowi ps.”Baca” i harcerzowi „Szarych Szeregów” Tadeuszowi Janowi Wajcowiczowi ps. „Aba” oraz wszystkim absolwentom szkoły walczącym o wolność i niepodległość – ufundowana przez rodzinę Wajcowiczów.

Odsłonięcia tablicy dokonała seniorka rodu Wajcowiczów – Maria Wajcowicz (żona Tadeusza Jana Wajcowicza) i dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej został odśpiewany uroczyście polski hymn. Po hymnie wszyscy zebrani zaproszeni zostali na okolicznościową wystawę poświęconą bohaterom walk o wolność i niepodległość pochodzącym z ówczesnej gminy Śmiłowice pod nazwą: „Oni tworzyli nasza historię”.

Na której przypomniano postacie Starosty Prusinowskiego – organizatora powstania 1794 r. na Kujawach, Andrzeja Bogusza – Naczelnika Rządu Narodowego 1863 r. na Powiat Włocławski, Gustawa Adolfa Findeisena oraz jego 4 wnuków – uczestników powstania warszawskiego, Wojciecha Gajkiewicza – Naczelnika POW na rejon Śmiłowice, Józefa Modrzejewskiego – Komendanta AK Okręg Jasło – Krosno i WIN Kraków, nauczycielek prowadzących tajne nauczanie na terenie Śmiłowic – Jadwigi Wiśniewskiej i Janiny WiśniewskiejTadeusza Wajcowicza – legionisty I Kompanii Kadrowej oraz urodzonym w budynku szkoły żołnierzy Batalionu „Zośka Anny Wajcowicz ps.„Hanka Kołczanka”, Andrzeja Jana Wajcowicza ps.”Baca” i harcerza „Szarych Szeregów” Tadeusza Wajcowicza ps. „Aba”.

Dyrektor szkoły Podstawowej w Śmiłowicach składa serdecznie podziękowania ks. Krzysztofowi Kamińskiemu za poprowadzenie uroczystej mszy św. i wygłoszenie uroczystej homilii, kapelmistrzowi MOD ze Śmiłowic Michałowi Bagińskie i członkom orkiestry za występ w czasie uroczystości, panu Miłoszowi Kierzkowskiemu za przygotowanie muzyczne występujących uczniów, nauczycielom, występującym na scenie uczniom, przewodniczącej rady Rodziców Anecie Klonowskiej i rodzicom z rady rodziców za pomoc w zorganizowaniu tej imprezy.

Dziękuje wszystkim przybyłym na uroczystości gościom m.in. asystentowi Posła RP pani Joanny Borowiak – pani Magdalenie Chojnackiej, staroście włocławskiemu panu Kazimierzowi Kacy, wójtowi Gminy Choceń panu Romanowi Nowakowskiemu, kierownikowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pani Małgorzacie Kowalczyk – Przybytek , naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa we Włocławku pani Monice Leśniewskiej.

Dyrektor dziękuje również firmie kamieniarskiej pani Wandy Delewskiej z Czerniewic za staranne wykonanie tablicy pamiątkowej oraz panu Arielowi Malinowskiemu za udostępnienie sztalug do organizacji wystawy.

Sławomir Gwardecki