VIII KONKURS POETYCKI IM. L. STANKIEWICZA

UROCZYSTE PODSUMOWANIE VIII EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. LEONA STANKIEWICZA W ŚMIŁOWICACH

W środę, 11czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach uroczyście rozstrzygnięto VIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Kolejny raz okazało się, że poezja nadal odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodzieży. Na konkurs nadesłano ponad 300 wierszy m.in. z Warszawy, Inowrocławia, Dąbrowy Górniczej i wielu kujawskich szkół. Młodzi poeci mieli możliwość spotkania i publicznego zaprezentowania swoich utworów.


Komisja w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, poeta Mirosław Antoni Glazik, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego Marian Kustra  i Jarosław Wojciechowski po zapoznaniu się z ogromną liczbą ponad 300 wierszy nadesłanych przez 145 uczestników z 42 szkół przyznała 11 nagród i 13 wyróżnień.
Uroczystość uświetniła obecność: sekretarza Gminy Choceń Pani Agnieszki Świątkowska, konsultanta KPCEN we Włocławku Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, kierownika Biura LGD Dorzecza Zgłowiączki Pani Anety Hoffman oraz proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Krystiana Michalaka.
Wyniki VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Kategoria – szkoły podstawowe:
I miejsceOliwia Podgórska SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska,
II miejsce – Samuel Balicki SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska,
II miejsceWiktoria Stypuła SP nr 14 we Włocławku, op. Katarzyna Prokopiak,
III miejsceUrszula Burdan SP nr 12 we Włocławku, op. Beata Osowska,

Wyróżnienia:
Marta Chomicz Nieopubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie, op. Joanna Malinowska,
Justyna Chudomięt SP nr 20  we Włocławku, op. Renata Sieradzka,
Zuzanna Jarzębińska PSP nr 1 w Radziejowie, op. Grażyna Trzmielewka,
Maciej Jaskólski SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Marzena Drewencka,
Justyna Rosol SP nr 14 we Włocławku, op. Stanisława Musialik,
Szymon Rosół ZS nr 2 w Brześciu Kujawskim, op. Violetta Matusik,
Karolina Winna SP nr 14 we Włocławku, op. Magdalena Rosol,
Amelia Zielińska SP Śmiłowice, op. Jolanta Krynicka

Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsceMaciej Henryk Modzelewski Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach,
I miejsceAndrzej Jagiełłowicz Gimnazjum Nr 40 im. Żołnierzy AK Grupy Bojowej KRYBAR
III miejsceWeronika Więckowska Publiczne Gimnazjum im. St. Reymonta w Bądkowie, op. Halina Dondalska,
III miejsceMarta Kotecka Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku, op. Lidia Gontarek

Wyróżnienia:
Daniel Gralewski Gimnazjum im. J. P. II w Choceniu, op. Elżbeta Ogrodnik,
Aleksandra Jakóbczak Gimnazjum Nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku, op. Elżbieta Krauze,
Wiktoria Sadło  Gimnazjum.  im. M. Kretkowskiej w Baruchowie,op. Monika Bagińska.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
II miejsceWiktoria Szumiata II LK w Dąbrowie Górniczej,
III miejsceKatarzyna Bojanko III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Agnieszka Andler,
III miejsceAdrianna Mikołajczyk IV LO im. K.K. Baczyńskiego  we Włocławku, op. Dorota Jóźwiak,

Wyróżnienia:
Edyta Karczmarek ZSCh im. M. Skłodowskiej – Curie we Włocławku,op. Katarzyna Nuszczyńska,
Adam Wiśniewski ZSKR  w Kowalu, op. Monika Chabasińska.

         Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Radzie Rodziców SP Śmiłowice, Dobrzyńsko-Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Zgłowiączki, Jadwidze Lewandowskiej, Januszowi Borkowskiemu, Ks. Krystianowi Michalakowi i Jerzemu Donajczykowi. Dyrektor serdecznie dziękuje zespołowi folklorystycznemu „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic za uświetnienie spotkania swoim występem. Dyrektor serdecznie dziękuje Dyrekcji Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za objęcie konkursu patronatem i promocję w środowisku nauczycieli.                                                                        

Dyrektor SP Śmiłowice

mgr Sławomir Gwardecki