O parafii

kosciol

 

Kościół Św. Bartłomieja Apostoła

 

Najstarsze informacje o wsi Śmiłowice pochodzą z dokumentu króla Kazimierza Wielkiego z roku 1347, kiedy to wieś królewska przeniesiona została z prawa polskiego na magdeburskie. W 1793 roku Śmiłowice przechodzą pod zabór pruski. 20 sierpnia1794 roku na apel Tadeusza Kościuszki w kościele parafialnym odbył się zjazd szlachty kujawskiej, na którym podjęto decyzję o rozpoczęciu insurekcji na Kujawach.

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z roku 1427. W drugiej połowie XIV w., z fundacji właściciela powstał tu kościół pw. św. Bartłomieja Ap. W historii parafii było kilka świątyń. Pierwsza, drewniana służyła do przełomu wieku XVII i XVII i została zastąpiona nową. W tym też czasie z nadania króla Augusta II prawo patronatu nad tą parafią przeszło na wikariuszy włocławskich. Jednak w niedługim czasie świątynia ta spłonęła. Był to rok 1721. Nową ufundował w 1736 r. kasztelan brzeski Andrzej Dąbski, a konsekrował w 1743 r. sufragan włocławski Franciszek Kanigowski. Świątynia zbudowana z drewna przetrwała do XIX w. Według zachowanego opisu wizytacji generalnej z 22 sierpnia 1779 roku we wsi istniał:
„ kościół drewniany z małą wieżą i sygnaturka z 1726 roku. Kościół posiadał 6 okien, chór z pozytywką, zakrystię. Na zewnątrz i wieżę z 2 dzwonami. Wokół kościoła znajdował się cmentarz grzebalny. Proboszcz posiadał 4 woły, 3 krowy, 1 cielę, 1 klacz, 1 świnie, 4 gęsi, 6 kurów, 1 wóz, 1 pług z żelastwem, 1 siekierę, 1 kosę, książek świętych 13 metryka urodzonych i zaślubionych, zmarłych. Było w Śmiłowicach katolików 203, – Olganowie 69, – Wichrowicach 88, – Skibicach 59, – Szatkach 35, – Kuźnicach 105, razem 559”.

Ze względu na wiekowe zniszczenia i grożące niebezpieczeństwo w 1828 r. rozpoczęto budowę nowej, murowanej z cegły. Budowę ukończono w 1862 r., a świątynię konsekrował w 1878 r. bp Wincenty Chościak Popiel. W 1940 r. kościół został zburzony przez hitlerowców, ucierpiała również plebania, zginęła część ksiąg parafialnych. Tymczasową kaplicę drewnianą, która służyła do 1981 r., zbudowano w 1948 r.

Obecna świątynia została zbudowana w latach 1981 -1990 wg projektu architekta Lecha Taraszkiewicza z Gdańska dzięki składkom i wysiłkowi miejscowych parafian, za czasów proboszcza ks. Bolesława Kawczyńskiego. Wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał ordynariusz diecezji bp Jan Zaręba, nastąpiło 25 X 1981 r., a 14 VI11990 r. biskup włocławski Henryk Muszyński dokonał konsekracji nowej świątyni.

Jest to świątynia z cegły i betonu, kryta blachą miedzianą. Wnętrze prezbiterium wykonane jest z marmuru „Bolechowice”, posadzka w kościele wykonana jest z płytek ceramicznych. Sufit, ściany boczne i ściana ołtarzowa pokryta boazerią. W oknach znajdują się witraże zaprojektowane i wykonane przez p. Marka Poczwardowskiego z Inowrocławia. Ławki wykonane przez miejscowego stolarza p. Marka Wysińskiego. Cmentarz kościelny ogrodzony parkanem. Dwa dzwony umieszczone w wieży kościoła z napędem elektronicznym.

W latach 2003-2009 miały miejsce prace remontowe w świątyni. Założono m.in. nowe oświetlenie kościoła i nową rozdzielnię elektryczną w zakrystii; wykonano też granitowe schody przy bocznych wejściach. Wnętrze kościoła zostało uzupełnione nowymi: krzyżem z pasyjką w prezbiterium; obrazem „Jezu ufam Tobie” oraz obrazem św. Bartłomieja Ap., patrona parafii. Poddano konserwacji ogrodzenie cmentarza.

Krzyże przydrożne są w każdej wiosce.

Kapliczki i figury maryjne: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Olganowo, Olganowo Wieś, Skibice, Wichrowice

Miejscowości należące do parafii św. Bartłomieja Ap.

-Filipki, Kuźnice, Olganowo, Skibice, Stefanowo, Szatki, Śmiłowice Pustki, Śmiłowice, Wichrowice

Grupy apostolskie:

Koło Żywego Różańca, ministranci, duszpasterstwo charytatywne, rada parafialna, schola młodzieżowa, młodzieżowy zespół muzyczny

Nauczający religii:

ks. Krystian Michalak od 2003 r.

Budynki parafialne:

plebania, zabudowania gospodarcze

Ziemia parafialna:

grunty orne 3,66 ha; K.W. 6370

Cmentarze na terenie parafii:

wielkość: 1,75 ha odległość od kościoła 0,7 km

Proboszczowie i administratorzy w XX i XXI w.:

Wojciech Kmieć (1920-1925), ks. Bogdan Mijakowski (1925-1926), ks. Franciszek Karoń (1926-1929), ks. Jan Langier (1929-1932), ks. Kazimierz Mrozowski (1932-1933), ks. Antoni Janczak (1933), ks. Tadeusz Oskierko (1933, 1948-1958), o. Klemens Piotr Rozwadowski OFMCap (1945- 1946), ks. Ludwik Syrewicz (1946), ks. Wacław Grabowski (1946), ks. Franciszek Bartczak (1946-1948), ks. Józef Markowski (1958-1963), ks. Bolesław Kawczyński (1963-1990), ks. Stanisław Wenderlich (1990- 1993), ks. Piotr Polak (1993-2003), ks. Krystian Michalak (od 2003 r.)

Z parafii pochodzą:

ks. Marek Kasiorkiewicz (w. 1987)