Koło Przyrodnicze

Celem zajęć koła przyrodniczego jest rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.  Uczestnictwo w zajęciach pozwala uczniom na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzanie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Daje  możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia wiedzy z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze    eksperymentów.

Zajęcia odbywają  według ustalonego planu zajęć szkolnych  w ciągu całego roku szkolnego.  Zagadnienia realizowane są zgodnie z wcześniej sporządzonym planem pracy, który stworzyłam po rozmowie z uczniami.

Niektóre treści realizuję również w klasach młodszych. Uczniowie wspólnie przygotowują apele np. z okazji Dnia Ziemi, biorą  udział w „Sprzątaniu świata”

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z dostępnych w szkole źródeł informacyjnych (literatury, słowników, encyklopedii i internetu ). Dało im to możliwość wyboru i  zaprezentowania  interesujących wiadomości, np. wykonali album  „Rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową”, stworzyli  foldery i prezentacje  multimedialne o Parkach Narodowych w Polsce.

 

PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2016. PORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY.

POZNAJEMY PARKI NARODOWE  W POLSCE

Ojcowski Park Narodowy

PRACE UCZNIÓW

kwiaty pati zuza

owady latające

owady latające

Gady projekt

Nicienie i Pierścienice

Płazy – Ampihibia

Prezentacja ameli na przyrode

prezentacja z przyrody

przyroda mięczaki

Ptaki!

ptaki