Pracownicy

DYREKTOR SZKOŁY:

Funkcję dyrektora od roku 1999 pełni mgr Sławomir Gwardecki

KADRA PEDAGOGICZNA:

Nauczyciele zajęć zintegrowanych:

 • mgr Anna Kamińska
 • mgr Jolanta Krynicka
 • mgr Elżbieta Lachendrowicz
 • język angielski: mgr Jadwiga Bińkowska,
 • informatyka: mgr Rafał Majchrzak

Nauczyciele klas IV – VI:

 • język polski: mgr Radosław Babiński
 • język angielski: mgr Jadwiga Bińkowska
 • historia, plastyka: mgr Sławomir Gwardecki
 • matematyka, przyroda: mgr Maria Lewandowska
 • przyroda: mgr Jolanta Krynicka
 • informatyka: mgr Rafał Majchrzak
 • muzyka i chór szkolny: mgr Miłosz Kierzkowski
 • technika: mgr Magdalena Domżał
 • wychowanie fizyczne: mgr Paulina Trzcińska, mgr Radosław Babiński
 • religia: ks. mgr Krystian Michalak
 • wychowanie do życia w rodzinie: mgr Barbara Niziołek

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

 • zajęcia z psychologiem: mgr Paulina Lipińska
 • orkiestra: mgr Michał Bagiński, Maciej Bagiński