Informator szkolny

HISTORIA SZKOŁY
Szkoła w Śmiłowicach jest jedną z najstarszych szkół na Kujawach. Jej początki sięgają 1818 r. W latach 60-tych XIX w. powstał drewniany budynek szkoły gminnej. Zaś w 1908 r. najstarsza część obecnego budynku szkoły.
W ciągu 150 – letniej historii szkołę ukończyło ponad 2000 uczniów. Ze szkołą związani byli m.in: Leon Stankiewicz – poeta, działacz ludowy i społeczny, Stanisław Leszczyński – poeta i artysta plastyk, Stanisław Stasiak – Poseł na Sejm RP.
DZIEŃ DZISIEJSZY
W roku szkolnym 2012/2013 do sześciu oddziałów klasowych uczęszczało 72 uczniów. Od 2009 r. w pierwszych klasach uczą się sześciolatki. Szkoła dysponuje stołówką, 5 salami lekcyjnymi,2 salami komputerowymi. Wyposażona jest w najnowsze pomoce dydaktyczne, m. in. 4 tablice interaktywne. Dzieci z Kuźnic, Olganowa, Szatek i Wichrowic mogą dojeżdżać autobusami szkolnymi.
W tym roku rozpoczyna się remont poddasza, wymiana dachu i budowa nowoczesnego boiska.
Uczniowie klas VI corocznie osiągają bardzo wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego

Uczniowie SP Śmiłowice z powodzeniem reprezentują szkołę i Gminę Choceń w licznych konkursach i turniejach.
Szkoła dysponuje właściwie przygotowaną kadrą pedagogiczną. Uczniowie zdolni i mający problemy dydaktyczne po lekcjach mogą uczestniczyć w zajęciach: językowych, matematycznych, przyrodniczych, sportowych i muzycznych. W szkole działa sekcja szkolna Młodzieżowej Orkiestry OSP Śmiłowice, Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” Śmiłowice, zespół taneczny i zespół wokalny.
W czasie wakacji i ferii organizowane są zajęcia prowadzone społecznie przez nauczycieli. Szkoła blisko współpracuje z OSP w Śmiłowicach, Świetlicą „Oratorium” w Michelinie i Komendą ZHP Powiat Włocławek, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Choceniu.
Uczniowie uczestniczą w akcjach: „Góra grosza”, „Pamiętamy o Tobie św. Mikołaj i ja”, „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Polska biega”, „Polska na rowery”.
Szkoła organizuje i współorganizuje konkursy klasowe, szkolne oraz gminne m.in.: „Choceńską Ligę Tenisa Stołowego”, „Turniej Gwiazdkowy w tenisie stołowym” „Turniej tenisowy z okazji Dnia Dziecka”, „Rajd Szlakiem bitwy nad Bzurą”, Gminne Konkursy „Ferie z książką”, „Wiedzy o Regionie”, oraz „Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza” organizowany dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
W roku szkolnym 2008/09 szkoła obchodziła 150 – tą rocznicę powstania i 100 – lecie obecnego budynku szkoły.
Na jubileusz przybyło wielu wspaniałych gości i absolwentów szkoły. Mszę św. odprawił ks. prof. Marian Waszczyński. W czasie uroczystej akademii w Sali OSP zasłużeni, wieloletni nauczyciele otrzymali „Medale wdzięczności” ufundowane przez Urząd Gminy w Choceniu.

Informator Szkolny 2013r.

Informator Szkolny 2012r.

Informator Szkolny 2010/2011r.

Informator Szkolny 2009r.